เกี่ยวกับเรา

โอลด์ เชียงใหม่

โอลด์ เชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2514 โดย “คุณ อุณณ์ ชุติมา” ที่มีความปรารถนาที่จะรักษา สืบทอด และนำเสนอวัฒนธรรมล้านนา ในแถบภาคเหนือของประเทศไทยเอาไว้ คุณอุณณ์ต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมเหล่านี้ออกไป ให้ผู้คนมากมายได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัส ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว การที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ คุณอุณณ์จึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อเป็น 1 ในสถานที่เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาออกสู่สายตาชาวโลก และที่นี่ก็ได้กลายเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญและโดดเด่นที่สุดในเชียงใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

เป็นเวลาหลายสิบปีที่ โอลด์ เชียงใหม่ ได้กลายเป็นจุดรวมของวัฒนธรรมล้านนาที่หลากหลาย ที่มีทั้งการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา การแสดงดนตรี และการฟ้อนรำ พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยจุดมุ่งหมายในการรักษา สืบทอด และส่งต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม โอลด์ เชียงใหม่ จึงได้กลายเป็นแหล่งนัดพบสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ที่กำลังมองหาและอยากเข้ามาสัมผัสกับสีสันแห่งวัฒนธรรมแบบล้านนา

ที่ โอลด์ เชียงใหม่ แห่งนี้ เราได้มีการขยายการให้บริการที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น บริการจัดเลี้ยงอาหาร บริการพื้นที่งานแต่งงาน รวมไปถึงบริการพื้นที่ให้เช่าจัดกิจกรรมต่างๆ งานประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น โดยที่เรายังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเอาไว้ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โอลด์ เชียงใหม่ จึงสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเข้ามาใช้บริการของเราในรูปแบบใดก็ตาม

โอลด์ เชียงใหม่ หรือ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ทุกท่านสามารถเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมแบบล้านนา ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสีสันของอาณาจักรล้านนา ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นอีก 1 จุดหมายปลายทางที่อยากให้ทุกท่านได้มาเยือน เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาของภาคเหนือได้ที่นี่

ประวัติ และความเป็นมา

Since its establishment in 1971, Old Chiangmai Cultural Center has been dedicated to preserving and showcasing the rich cultural heritage of Northern Thailand. Founded by Khun Oon Chutima, the center started as a humble venue for the traditional Khantoke Dinner, a northern-style dining experience accompanied by live folk music and dance performances. Over the years, Old Chiangmai has expanded its offerings to include a wide range of cultural shows, musical performances, and special events. Today, the center continues to be a hub for the preservation and celebration of Northern Thailand’s unique identity and traditions.

At Old Chiangmai Cultural Center, our mission is to promote and preserve the rich cultural heritage of Northern Thailand. We believe that by sharing our traditions and customs with the world, we can help foster a greater appreciation and understanding of the diverse cultures that make up our global community. Through our performances, events, and cultural programs, we aim to inspire and educate visitors from around the world, while also providing a platform for local artists and performers to showcase their talents.

คู่ความร่วมมือของเรา

At Old Chiangmai Cultural Center, we are guided by a set of core values that reflect our commitment to excellence, cultural preservation, and community engagement. These values include:

  • Cultural Preservation: We are dedicated to preserving and promoting the unique cultural heritage of Northern Thailand, and strive to be a leading cultural institution in the region.

  • Authenticity: We are committed to showcasing authentic cultural traditions and customs, and strive to provide visitors with an authentic and immersive cultural experience.

  • Excellence: We hold ourselves to the highest standards of quality and excellence in all aspects of our work, from our performances and events to our customer service and facilities.

  • Community Engagement: We are committed to engaging with and giving back to our local community, and aim to be a positive force for social and cultural development in the region.

  • Innovation: We embrace innovation and creativity in all aspects of our work, and strive to constantly improve and evolve our offerings to meet the changing needs and expectations of our visitors.

By upholding these values, we aim to provide a truly unique and memorable cultural experience for all who visit Old Chiangmai Cultural Center.

Scroll to Top